Amal

Åmåls kyrka

I ett handskrivet dokument från år 1379 omnämns Åmåls socken för första gången. År 1583 omnämns en träkyrka som var i bruk fram till 1666. Denna var i sitt senare skede mycket förfallen. En ny stenkyrka började byggas 1666 på samma plats, vid nuvarande södra Hamnplan, och invigningen kunde ske 1669.

Åmåls nuvarande kyrka som invigdes år 1806 är belägen på Kyrkberget ½ km norr om den gamla 1600-tals kyrkan. 1933 restaurerades kyrkans interiör och 1972 skedde bl.a. en upprustning av koret. 1991 tillkom en ny orgel intill korets södra sida. Strax norr om kyrkan finns församlingshemmet från 1965, vilket är förbundet med kyrkan genom en kulvert.

Kapellet ligger vid Åmåls södra kyrkogård.

Foto: Bo Brunzell