Bro

Bro kyrka

Foto: Bo Brunzell

Hur gammal den nuvarande kyrkan i Bro är vet man inte. Enligt en landshövdingberättelse fanns 1692 kyrkan belägen på Västbro säteris ägor, som även omfattade den nuvarande kyrk-platsen. Den omnämns varande en redan då gammal kyrka. Kyrkan är troligen ombyggd i flera etapper under 1700-talet. Planlösningen består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti, samt en vidbyggd sakristia i norr. Tornet är placerat i väster och fick sin nuvarande form vid en större restaurering 1895. En renovering av kyrkans inre genomfördes 1976.

Foto: Bo Brunzell