By

By kyrka

Foto: Bo Brunzell

Foto: Bo Brunzell

By kyrka stod färdig 1779 efter ritningar av Sven Hertz.

En bit söder om den nuvarande kyrkan låg det en gammal medel-tidskyrka. Från denna finns en del inventarier bevarade.

Den nuvarande kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti och ut-byggd sakristia i öster. Tornet i väster tillfogades 1784 och kröns av en kraftigt dimensionerad lan-ternin. Kyrkans murar är putsade såväl utvändigt som invändigt.

Vid en restaurering 1932 avlägs-nades en stor del av den gamla inredningen från 1870-talet och man återinsatte en tidigare    pre-dikstol från tidigt 1600-tal.

Kapellet ligger strax norr om kyrkan.