Filipstad

Filipstads Kyrka

Filipstads kyrka uppfördes mellan åren 1779-1785 efter att den tidigare träkyrkan förstörts vid stadsbranden 1775. Det var den andra träkyrkan som förlorats i stadsbränder. En tidigare trä-kyrka hade brunnit ned 1694.

Byggandet av nuvarande sten-kyrka skedde under ledning av murmästarna J G Reincke och G Westman, efter ritningar som stadfästes i november 1776. Byggandet påbörjades dock först 1779 och kyrkan stod klar för invigning 1785.

Kyrkan har en korsformig plan med tresidigt avslutat korparti samt torn i väster.

Foto: Bo Brunzell.