Mo

Mo kyrka

Foto: Bo Brunzell

Kyrkplatsen har funnits sedan medeltiden och ligger på en sandig mo som troligen gett socknen dess namn. Mo kyrka omnämns första gången 1397. På 1600-talet omtalas kyrkan som vara den äldsta i landskapet. Den nuvarande kyrkans äldsta delar är från 1685 då den nyuppfördes efter att den gamla rivits. 1695 byggdes ett nytt torn till kyrkan. Ett nytt långhus byggdes 1881 och den senaste renoveringen utfördes 2000 då delar av interiören ändrades. I vapenhuset finns ännu de gamla stockarna från 1600-talet kvar, vilka bär upp tornet.