Rudskoga

Rudskoga Kyrka

Rudskoga kyrka invigdes 1777 och ersatte då en timmerkyrka av medeltida ursprung. Stenkyrkan uppfördes under ledning av bygg-mästaren Johan Georg Reincke. Kyrkan har ett brett långhus med en tornbyggnad uppförd mitt på den norra väggen. Hela kyrkan är byggd av natursten och har sedan slätputsats. I kyrkan finns det en vackert skulpterad Madonna med Jesusbarnet i knät. Skulpturen är gjord i slutet av 1100-talet och lär vara Värmlands äldsta Madonna.

Kyrkan som är svagt rosafärgad, ligger vackert belägen vid norra stranden av sjön Skagern.

Foto: Bo Brunzell.