Visnums-Kil

Visnums-Kils Kyrka

Foto: Bo Brunzell.

Uppförandet av Visnum-Kils kyrka påbörjades 1754 och den nya stenkyrkan invigdes 1756.

Den gamla träkyrkan från medel-tiden dömdes ut 1754 då den an-sågs vara både för liten och i dåligt skick.

Inventarierna från den gamla kyrkan flyttades till den nybyggda kyrkan och här finns bl.a. en unik träskulptur från omkring år 1500 föreställande Sankt Göran och draken.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti.

Det finns en vidbyggd sakristia i norr och ett vapenhus framför den södra portalen.