Orm och Udd

Från flydda dagar

Lite om Orm Björnsson från Bandene på Dal i Valbo härad och Färgelanda socken.

I ett pergamentsbrev från 1498 står det om att riddarna Ture Jönsson och Erik Jönsson Tre Rosor, har enats om att till Orm Björnsson överlåta en gård som heter Bandene på Dal i Valbo härad, Färgelanda socken, såsom hans fulla arvslott "för everdelig ägo".

Bandene, vilken utgjorde en gård fram till 1580-talet, ligger strax nordväst om samhället Färgelanda.

 

 

Nedan avbildade bomärken från Vadstena tillhörde borgmästaren Udd Jönsson, hans hustru Anna Larsdotter, samt deras söner Lars och Mauritz Uddsson.

Udd Jönsson var borgmästare i Vadstena i mitten på 1500-talet. Släktbanden till Yvonne går via sonen Lars Uddsson, som följde i sin fars fotspår och blev borgmästare i Vadstena 1592.

Presentationer:

Korta presentationer som berör några av våra anor.