Menniska och Gröndal

Från flydda dagar

Om Hammarsmeden Sven Olofsson Menniska vid Jonsbols och Oleby hammare.

Hammarsmeden Sven Olofsson Menniska arbetade vid en vatten-driven hammare vid Jonsbol en bit söder om Björneborg. Kanske påminde den om hammaren på bilden här intill, som jag saxat ur Nordisk Familjebok.

Sven befann sig i Visnum under något år i början av 1690-talet då han omnämns i kyrkboken med just namnet Sven Menniska. Detta är i samband med dottern Liskens födelse 1693-02-26 vid Jonsbols hammare i Visnum. Från 1695 till 1706 hittar vi Sven vid Oleby bruk i Torsby och därefter från 1707 till sin död 1711, bor han i Stensgård nordväst om Torsby. Även Svens barn kallade sig Menniska.

Vid hösttinget 1707 kan man läsa: ”Bruksskrifvaren Hr Bengt Berg wÿd Olebÿ Hammare beklagade sig högal:n att hammarsmeden Hr Sven Olofsson wÿd Olebÿhammaren har emot honom, swåra undsägningar haft, som Fierdingsman Per Nilsson i Ytterbÿÿn och wittnade; Tÿ förbehöllt han sig här, att om någon olycka kunde hända, wÿd dhet han skulle af honom blifwa öfwerfallin, will han så mycket mehra wara derutinnan ursäktat”. Bengt Berg har blivit hotad av Sven Olofsson och förbehåller sig att vara ursäktad om någon olycka skulle ske i den händelse han blir överfallen.

Om Kronobefallningsmannen och Borgmästaren Magnus Andreae Gröndal.

Magnus Andreae Gröndal var kronobefallningsman, borgmästare och riksdagsman. Han bodde i Varnum från 1719, då han be-nämndes kronofogde. Magnus Gröndal gifte sig 1722 med Catharina Joelsdotter Thale’n, som hade anor från Vadstena. Magnus Gröndal var kronobefallningsman i Östersysslet, Värmland 1727-1746 och blev borgmästare i Kristinehamn 1746. Han ägde ett hus i Kristinehamn, "hörntomt nr 228", från 1727 fram till sin död. Gröndal var Varnums sockens främste kommunalpolitiker under en följd av år. På sockenstämmorna var det han som förde Varnumsbornas talan.

Kuriosa: Magnus Gröndal var Selma Lagerlöfs mm mf mf.