Uppdaterat

Det började bli dags för en uppdatering av Bosses anor, då det tillkommit en hel del nytt sedan sist. Dessutom har jag fått korrigera en del domboksinformation, som hamnat under fel generation.

Huvuddelen av de nya anorna i denna uppdatering härrör från Fryksände och dess närmaste omgivning och gäller i stort sett tidigt 1600-tal.

2012-11-16 Uppdatering:

Uppdateringar av släktforskning. 

2017-06-01

Uppdatering:

Det har tillkommit ett fåtal personer i denna uppdatering, men en betydande mängd text och notiser från källorna, för ett flertal individer. Därtill även några rättningar av gamla förargliga felskrivningar.

2015-03-17 Uppdatering:

Den här gången är största mödan lagd i västra mellersta Skåne. Det har tillkommit många nya anor på Yvonnes sidor. Jag har koncentrerat mig på hennes farfar och farmors anor denna gång. Svalöv, Reslöv, Hofterup, Hög och Västra Karaby är bara några exempel där det tillkommit familjer.

 

Även på Bosses sidor har det tillkommit folk. Gruvdrängar från Nedre Elsborg i Falun och smeder vid järnbruken i Värmland, Dalsland och andra orter. Smederna var ett rörligt folk och reste runt bland bruken där det behövdes arbetskraft. Snarkils Bruk, Lenungs Bruk, Karlsfors Bruk, Domnarvet, Mo Hammare, Forsbacka hammare är några exempel på dessa orter.

2014-12-09 Uppdatering:

Både Bosses och Yvonnes sidor är uppdaterade denna gång. Det har tillkommit en hel del nya anor på sidorna. Ett enträget sökande i kyrkböcker, domböcker och mantalslängder har till slut givit resultat, fast man varit nära att ge upp.

Dessutom har jag slitit med att återskapa sidorna från gamla Webcreator till den nyare Web Editor. Det är inte bara för en pensionär att ge sig på nya program med nya handgrepp för att sedan få till det som man önskar.

2014-06-09 Uppdatering:

Ytterligare information på både Bosses och Yvonnes släktgrenar har tillkommit. Det rör sig mest om syskon, deras giften och barn. Därtill någon rent grammatisk rättning.

2014-03-15 Uppdatering:

Då jag hittat ytterligare personer och lite mera information sedan förra uppdateringen, har jag laddat upp även detta för att få det hela mera komplett.

2014-03-02 Uppdatering:

Uppdateringen denna gång gäller Yvonnes anor på hennes mormors sida. Mestadels från socknarna Lungsund och Kroppa. Det har tillkommit en del nya familjer, som krävt ett omfattande arbete i kyrkböcker, domböcker och mantalslängder.

2013-07-30 Uppdatering:

Uppdateringen innehåller ett antal nya namn bland Yvonnes anor under släkten Anderberg. Dessutom har jag kompletterat Bosses anor i Dalsland och Bohuslän, men framför allt har jag lagt upp ganska mycket text på de ställen i släktträdet där det varit svårt att komma vidare. Här finns en hel del funderingar som kanske kan bli till nytta framöver. 

2013-04-17 Uppdatering:

Denna uppdatering berör i huvudsak Bosses anor i Krokstad och Hede i Göteborgs och Bohus län, samt Torp i Älvsborgs län. Det har blivit en del nya namn under den gångna vintern och kalla våren. Sökningar i bouppteckningar, mantalslängder och domböcker har varit säsongens huvudmål.

2012-12-08 Uppdatering:

Lite mera anor i Torsby med omnejd är på plats i denna uppdatering. Tyckte att det kändes angeläget att även få med dessa äldre anor, vilka jag nu kommit i hamn med. Det blir av förståeliga skäl allt knepigare att komma vidare ju längre bakåt i tiden man kommer, men man finner intressanta fakta på vägen.

2012-06-24 Uppdatering:

Efter en större arbetsinsats är nu Yvonnes anor uppdaterade med ett ganska stort antal personer i Glava med omnejd på hennes mormors sida. Det har krävts en hel del läsande i domböckerna för att komma vidare här.

Därtill har det tillkommit flertalet familjer på hennes farfars sida från bl.a. Ottarp, Sireköpinge, Kropp och Kvistofta.

Sammantaget har det framkommit en hel del intressanta personer ur gömmorna.

2012-04-27 Uppdatering:

Då har jag laddat upp vintern och vårens efterforskningar vilka till största delen rör Bosses anor i Torsby, Vitsand, Mången och angränsande områden i den norra delen av Värmland. Jag har fått följa upp syskon och syskonbarn bland anorna för att lyckas säkerställa en del av personerna. Det tar sin modiga tid, men det känns fint när pusselbitarna så småningom faller på plats.

2012-02-08 Uppdatering:

En uppdatering av hemsidan krävdes, då det visade sig att användare av Google Chrome inte kunde se släktträden. Detta är nu åtgärdat efter en del pyssel med stilmallarna och skall nu åter fungera utan problem.

En hel del nya infallsvinklar på Bosses hemsida finns även på plats efter ett riktigt massivt grävande i arkivalierna. Allt beroende på en tidig sammanblandning av två personer med samma namn och samma födelseår. Nu är det dock helt i sin ordning igen efter detta oförlåtliga slarvfel från min sida.

2011-12-19 Uppdatering:

En uppdatering av höstens och förvinterns efterforskningar är nu upplagda. Denna gång handlar det till största delen om skogsfinnar, som har slagit ner sina bopålar på både den svenska och norska sidan om gränsen. Det är en tidskrävande men spännande utmaning att försöka pussla ihop släktskapet bland dessa nybyggare i de svenska och norska finnskogarna. Samtliga av dessa nya bekantskaper ligger under Bosses anor, då dessa är anfäder på hans fars sida.

2011-01-15 Uppdatering:

En uppdatering av höstens och vinterns forskarmödor är nu på plats. Det har blivit en ganska omfattande utökning av våra respektive anor. En del ändringar är även gjorda på Yvonnes sida, där det kommit fram nya forskningsresultat. Detta gäller grenen med Tullnären i Skillingmark, Samuel Brask och hans anor.

På Bosses sida har jag fått jobbat på hårt bland arkivalierna i Bjursås, då det är många med samma namn i området. Här i huvudsak gällande områdena Kullgärdet och Bodarna.

2010-04-24 Uppdatering:

Då var sammanställningen av hösten, vintern och vårens forskarrön klar. Det har blivit en del nytt under säsongen. På Bosses sida har det bl.a. tillkommit ett antal anor i Bjursås, Leksand och Stora Tuna.

En intressant person är soldaten vid Rättviks Kompani, Bjursås socken, Lustbo rote, Anders Johansson Värme som stupade i Poltava 1709.

2009-03-07 Uppdatering:

Den mesta tiden har dock lagts på Yvonnes anor och vi har några intressanta namn, som jag och en släktforskare i Ystad, Krister Arvidsson, tillsammans har lagt ner en ansenlig tid på att kartlägga. Det hela började med att hitta ursprunget till målaren i Norra Rörum, Johan Christian Fischer. Vi hamnade så småningom i Ystad hos befallningsmannen och rådmannen Sven Bellin och hans hustru Margaretha Jacobsdotter. En dotter till paret, Ingri Margaretha, gifte sig 1717 i Lund med ” Trumpettaren wid kongel: Maij:ts Hoff Stat, Äreborne och Konsterfarne Hr Georg Friedrich Fischer”.

Uppdateringen gäller till stor del Yvonnes anor i följande värmländska socknar:

Visnum, Rudskoga, Ölme, Stora Kil, Sillerud, Silbodal och Skillingmark.

Jag har det senaste året lagt ner mycket tid på Y:s morfars farfar Johannes Nilssons ursprung.

Anorna leder bakåt genom bl.a. Glava, Sillerud, Långserud, Silbodal, Sillerud, Stora Kil samt i vårt närområde Visnum och Rudskoga. Under resans gång träffar man på flera intressanta personer. Vi har "Leutenanten för Nordmark Sven Weisenheim" och hans hustru Sophia Brask. Sven var son till "Capiteinen Oluf Larsson Wisenheim", vilken adlades Wisenheim 1661. Sophia var dotter till tullnären vid Skillingmarks Tullkammare, Samuel Brask.

Olof Larsson Wisenheim var son till kyrkoherden i Visnum, Laurentius Beronis den äldre och hans hustru Kerstin Jönsdotter. De sistnämndas barn kallade sig Wismenius resp. Wismenia. Laurentius Beronis verkade som kyrkoherde i Visnum mellan åren 1610 - 1635.

En systerson till Olof Wisenheim gifte sig, i sitt första äktenskap, med Elisabeth Carlberg, som var dotter till Johan Börjesson Carlberg och hans hustru Christina Olofsdotter Spak. Vad som blir intressant här är det faktum, att två systrar Carlberg, Elisabeth och Engelborg, knyter ihop släktbanden mellan Y:s morfar och mormor vid mitten av 1600-talet.

Korta nyheter:

2009-12-20 Uppdaterat

Bosses anor i Leksand, Ål och Bjursås är kompletterade med nya forskningsresultat.

2009-07-30 Uppdaterat

Jag har lagt upp lite nya bilder och information under Platser.

2009-06-07  Ändringar

Jag har gjort en ganska stor ändring av presentationen på våra antavlor.

2009-05-04  Uppdaterat

Jag har gjort en uppdatering av Bosses anor i Mangen. Det var en del oklarheter som nu är åtgärdade.

2009-03-30  Rättningar

Jag har uppdaterat Bosses anor och rättat några felskrivningar. Inga nya personer inlagda.

2009-03-19 Trångt på vår hemsida blev ett problem:

Startar upp den nya sidan.